Học Mastercam 2tr - Học CNC 2tr - Cơ khí Solidworks-Học Catia 1.5 tr - Học ProE 1.5tr - Học NX 2.4 tr - Học thiết kế ngược - Học giày dép - Học vẽ Mẫu Jpaint/Artcam-Gia công PowerMill - Gia công Alphacam - Chi tiết máy Inventor- Nữ trang Matrix- Khuôn Cimatron

Các lớp kỹ thuật

Chương trình đào tạo cơ bản và nâng cao mảng cơ khí, xây dựng.

Tài liệu kỹ thuật

Tài liệu và DVD chuyên ngành nhằm tự học để phục vụ cho công việc

Tuyển dụng

Tuyển giảng viên đào tạo và cộng tác viên Part-time toàn quốc.

Download ứng dụng

Cài đặt để tự học các phần mềm kỹ thuật trên điện thoại miễn phí

Advance Cad YT

Kênh video chất lượng để tự học các phần mềm kỹ thuật miễn phí
 

Khóa học phần mềm NX tại Hải Dương

haiduong

Phần mềm NX hiện nay cũng được nhiều công ty tại Hải Dương chú ý, nhưng không dễ gì bạn có thể thành thạo phần mềm này nếu chưa tìm hiểu trước về nó, và khi công việc cần thì thời gian gấp bách sẽ khó mà sử dụng phần mềm NX vào ...

Read More »

Đào tạo phần mềm NX tại Hà Tĩnh

hatinh

Phần mềm NX hiện nay cũng được nhiều công ty tại Hà Tĩnh chú ý, nhưng không dễ gì bạn có thể thành thạo phần mềm này nếu chưa tìm hiểu trước về nó, và khi công việc cần thì thời gian gấp bách sẽ khó mà sử dụng phần mềm NX vào ...

Read More »

Học phần mềm Nx tại Hà Nam

hanam

Phần mềm NX hiện nay cũng được nhiều công ty tại Hà Nam chú ý, nhưng không dễ gì bạn có thể thành thạo phần mềm này nếu chưa tìm hiểu trước về nó, và khi công việc cần thì thời gian gấp bách sẽ khó mà sử dụng phần mềm NX vào ...

Read More »

Dạy phần mềm NX tại Quảng Nam

quangnam

Phần mềm NX hiện nay cũng được nhiều công ty tại Quảng Nam chú ý, nhưng không dễ gì bạn có thể thành thạo phần mềm này nếu chưa tìm hiểu trước về nó, và khi công việc cần thì thời gian gấp bách sẽ khó mà sử dụng phần mềm NX vào ...

Read More »

Học phần mềm NX tại Quảng Ngãi

quangngai

Phần mềm NX hiện nay cũng được nhiều công ty tại Quảng Ngãi chú ý, nhưng không dễ gì bạn có thể thành thạo phần mềm này nếu chưa tìm hiểu trước về nó, và khi công việc cần thì thời gian gấp bách sẽ khó mà sử dụng phần mềm NX vào ...

Read More »

Đào tạo phần mềm NX tại Quảng Ninh

quangninh

Phần mềm NX hiện nay cũng được nhiều công ty tại Quảng Ninh chú ý, nhưng không dễ gì bạn có thể thành thạo phần mềm này nếu chưa tìm hiểu trước về nó, và khi công việc cần thì thời gian gấp bách sẽ khó mà sử dụng phần mềm NX vào ...

Read More »

Dạy phần mềm NX tại Quảng Trị

quangtri

Phần mềm NX hiện nay cũng được nhiều công ty tại Quảng Trị chú ý, nhưng không dễ gì bạn có thể thành thạo phần mềm này nếu chưa tìm hiểu trước về nó, và khi công việc cần thì thời gian gấp bách sẽ khó mà sử dụng phần mềm NX vào ...

Read More »

Đào tạo phần mềm Nx tại Sóc Trăng

soctrang

Phần mềm NX hiện nay cũng được nhiều công ty tại Sóc Trăng chú ý, nhưng không dễ gì bạn có thể thành thạo phần mềm này nếu chưa tìm hiểu trước về nó, và khi công việc cần thì thời gian gấp bách sẽ khó mà sử dụng phần mềm NX vào ...

Read More »

Khóa học phần mềm NX tại Sơn La

sonla

Phần mềm NX hiện nay cũng được nhiều công ty tại Sơn La chú ý, nhưng không dễ gì bạn có thể thành thạo phần mềm này nếu chưa tìm hiểu trước về nó, và khi công việc cần thì thời gian gấp bách sẽ khó mà sử dụng phần mềm NX vào ...

Read More »

Dạy phần mềm NX tại Tây Ninh

tayninh

Phần mềm NX hiện nay cũng được nhiều công ty tại Tây Ninh chú ý, nhưng không dễ gì bạn có thể thành thạo phần mềm này nếu chưa tìm hiểu trước về nó, và khi công việc cần thì thời gian gấp bách sẽ khó mà sử dụng phần mềm NX vào ...

Read More »